Hội nghị quán triệt nghị quyết TW 4 và học tập chuyên đề toàn khóa "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Công tác Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/ĐUK ngày 12/12/2016 của Đảng uỷ Khối các trường Đại học Cao đẳng Hà Nội, ngày 01/03/2017 trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức buổi học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và học tập chuyên đề toàn khoá “ Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Hội nghị được tổ chức với sự có mặt của PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường, GS, TS Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp Viện Chính trị học - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng toàn thể đảng viên của nhà trường.

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Chí Bảo đã truyền đạt những nội dung, quan điểm cơ bản của Nghị quyết số 04-NQ/TƯ về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TƯ về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức mạnh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TƯ về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09-KL/TƯ về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Vì vậy, Hội nghị đã giúp cho đảng viên, cán bộ, giảng viên, sinh viên trong toàn Đảng bộ nắm được các nội dung, điểm mới và các giải pháp được nêu trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở đó, các đảng viên từ đề ra kế hoạch, xây dựng chương trình, hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Đồng thời, toàn Đảng bộ xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn và phương pháp tiến hành triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Chuyên đề toàn khoá “Những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ; đồng thời là cơ sở để kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết.

      

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd