Sự kiện tiêu biểu

Để tiếp tục chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài từ 23-30/11/2016, theo lịch làm việc hàng tuần, Nhà trường đã tổ chức buổi làm việc lúc 14h00 ngày 7/11/2016 tại Phòng Hội thảo Liên Việt để rà soát các công việc đã triển khai trong tuần vừa qua và công việc trong tuần từ 07/11-13/11/2016.

 

Ngày 20/10/2016, Trường Đại học Ngoại thương - Cơ sở Quảng Ninh đón tiếp đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội về khảo sát sơ bộ tại Quảng Ninh để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức theo quy trình đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 22/10/2016, Trường Đại học Ngoại thương đón tiếp đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội về khảo sát sơ bộ tại cơ sở II Tp. Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức.

Ngày 21/10/2016, Trường Đại học Ngoại thương đón tiếp đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội về khảo sát sơ bộ tại Trụ sở Hà Nội để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức.

Các bài khác...

Our website is protected by DMC Firewall!