Trường Đại học Ngoại Thương tổ chức sự kiện kết nối việc làm năm 2016

Cựu sinh viên

Sự kiên Kết nối nhu cầu việc làm thu hút đã đông đảo các bạn cuối khoá đã đến tìm hiểu thông tin chinh xác, trực tiếp từ phía Doanh nghiệp. Đây là cơ hội cho các bạn trẻ sinh viên trường Đại học Ngoại Thương tìm hiểu về các yêu cầu của thị trường việc làm, nâng cao kỹ năng trong việc ứng tuyển.

Sáng ngày 11 tháng 06 năm 2016 tại khuôn viên sân Trường Đại học Ngoại Thương, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Ngoại Thương đã tổ chức sự kiện Kết nối nhu cầu việc làm đầu tiên trong năm 2016. Sự kiên Kết nối nhu cầu việc làm thu hút đã đông đảo các bạn cuối khoá đã đến tìm hiểu thông tin chinh xác, trực tiếp từ phía Doanh nghiệp. Đây là cơ hội cho các bạn trẻ sinh viên trường Đại học Ngoại Thương tìm hiểu về các yêu cầu của thị trường việc làm, nâng cao kỹ năng trong việc ứng tuyển.

Nhân cơ hội này Hội cựu sinh viên trường Đại học Ngoại Thương (FAA) cũng đã có ngay 1 bàn tư vấn để tranh thủ giới thiệu về FAA cho các bạn sinh viên biết chỉ còn mấy tháng các bạn sẽ trở thnahf Hội viên của FAA ( một nguồn lực đông đảo). Qua đó, có nhiều bạn sinh viên rất quan tâm đến sự kiện NGÀY HỘI FAA sẽ được tổ chức vào ngày 17/9/2016 tới. Rất mong các bạn sinh viên đến hưởng ứng Ngày hội FAA.


 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd