CLB Nhiếp Ảnh trực thuộc Công đoàn trường đại học Ngoại thương chính thức phát động cuộc thi ảnh với đề tài: “Ngày xuân FTU”, dưới sự bảo trợ của Công đoàn Nhà trường cùng nhà tài trợ chính Nikon với nội dung cụ thể như sau:

Chất lượng là vấn đề quan trọng nhất của các cơ sở đào tạo đại học và phấn đấu nâng cao chất lượng luôn là nhiệm vụ quan trọng nhất của bất kỳ cơ sở đào tạo đại học nào, trong đó có Trường Đại học Ngoại thương.

Chất lượng luôn là vấn đề quan trọng nhất của các cơ sở đào tạo đại học và việc phấn đấu nâng cao chất lượng bao giờ cũng được xem là nhiệm vụ quan trọng nhất của bất kỳ cơ sở đào tạo đại học nào, trong đó có Trường Đại học Ngoại thương.

Để thực hiện tốt công tác BHYT cho sinh viên năm học 2016-2017 phòng Y tế đề nghị sinh viên trong toàn trường  tham gia đầy đủ Bảo hiểm y tế sinh viên theo quy định. Phòng Y tế - Trường Đại học thông báo về việc thực hiện Bảo hiểm y tế (BHYT) sinh viên năm học 2016- 2017.

Các bài khác...

Our website is protected by DMC Firewall!