Thực hiện kế hoạch ĐGKQRL năm học 2015 - 2016, Phòng CTCT&SV đề nghị các đơn vị triển khai công tác ĐGKQRL sinh viên học kì I năm học 2015- 2016 cho các sinh viên đại học chính quy, liên thông của khoa/cơ sở theo đúng kế hoạch (có bản hướng dẫn tổ chức họp lớp và triển khai ĐGKQRLSV đính kèm).

Trường Đại học Ngoại thương thông báo:

Hiện nay, Nhà trường chưa phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016. Khi kế hoạch được phê duyệt, Nhà trường sẽ thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Trường và các phương tiện thông tin truyền thông khác.

Thông báo 1: Về việc nhận thẻ bảo hiểm y tế 2015- 2016

Phòng y tế thông báo cho tất cả sinh viên trong toàn trường tham gia BHYt đơt I, II, III chưa lấy thẻ (đặc biệt khóa 54 số lượng thẻ BHYT còn nhiều sinh viên chưa. Đề nghị lớp trưởng mang danh sách lớp, biên lai biên lai thu tiền xuống nhận thẻ

Our website is protected by DMC Firewall!