Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức năm 2017

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển viên chức năm 2017

Căn cứ Quyết định số 1795/QĐ-ĐHNT-TCHC ngày 24/10/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương về việc ban hành Quy định về tuyển dụng và ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức tại trường Đại học Ngoại thương; Căn cứ Kết luận của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2017, Nhà trường thông báo công khai kết quả xét tuyển viên chức năm 2017 (kết quả kèm theo).

Xem kết quả: Tại đây!

- Thời gian nhận đơn khiếu nại: từ ngày 13/02/2018 đến hết ngày 05/03/2018 trong giờ hành chính tại Phòng Tổ chức Hành chính.

- Thời gian xem xét, giải quyết: từ ngày 06/03/2018 đến hết ngày 19/03/2018.

Nhà trường chỉ thực hiện xem xét, giải quyết đơn khiếu nại kết quả tính điểm học tập và điểm tốt nghiệp, không thực hiện đối với điểm phỏng vấn. Sau thời gian xem xét, giải quyết đơn khiếu nại, Nhà trường sẽ thông báo kết quả trúng tuyển.

Xin trân trọng thông báo.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!