Ngày 12/10/2021, Trường ĐH Ngoại thương đã tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2020 - 2021 và phát động các hoạt động nghiên cứu khoa học của người học năm học 2021 - 2022.

Ngày 06/10/2021 vừa qua, Bộ môn Thương mại quốc tế, Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế đã tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề: "Non-tariff measures: roles and impact on international business".

Trong bối cảnh ngành giáo dục phải đối mặt với nhiều thách thức do tác động của đại dịch Covid 19, việc ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy và học tập trở thành một yêu cầu đặt ra hết sức cấp thiết. 

 

Thực hiện Công văn số 2939/BGDĐT-KHCNMT ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2021, Nhà trường đề nghị các đơn vị đăng ký chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2021 như sau:

Danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2019.

Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học (SV NCKH) của Trường ĐH Ngoại thương năm học 2020 - 2021 đã diễn ra từ tháng 10/2020 tới tháng 7/2021 với nhiều kết quả ấn tượng mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài.

Nhằm mục đích nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân về Pháp luật Bảo vệ môi trường tại Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội để các bạn sinh viên được thể hiện kiến thức cũng như khả năng của mình vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, Khoa Luật trường ĐHNT đã tổ chức “Chuỗi các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Pháp luật về Bảo vệ môi trường thông qua các câu chuyện, tình huống và cuộc thi về Pháp luật”.

Thực hiện kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2019-2020 và hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường ĐHNT, Nhà trường dự kiến tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học và Phát động cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học 2021.