Ngày 23/11/2020, Khoa LLCT đã tổ chức Hội thảo: “Phát triển hoạt động đào tạo của Khoa Lý luận chính trị trong bối cảnh mới”.

Ngày 12/10/2020, Khoa Luật đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ Đại học Ngành Luật, chuyên ngành Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp (Chương trình V-LEX).

Ngày 09/10/2020, Khoa TATM đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến xây dựng chương trình chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Anh với chuyên ngành chính là Tiếng Anh thương mại và chuyên ngành phụ là Kinh doanh quốc tế.

 

Thực hiện Công văn số 2939/BGDĐT-KHCNMT ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2021, Nhà trường đề nghị các đơn vị đăng ký chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2021 như sau:

Danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2019.

Thực hiện kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2019-2020 và hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường ĐHNT, Nhà trường dự kiến tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học và Phát động cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học 2021.

Ngày 21/7/2020, Hội nghị Khoa học Sinh viên Cơ sở II tại TP. HCM đã được tổ chức nhằm đánh giá, tổng kết và biểu dương phong trào nghiên cứu của sinh viên trong năm học 2019 - 2020. Đây cũng là dịp để các nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học của Cơ sở II, giảng viên hướng dẫn và các doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm và từ đó đề ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong thời gian tới tại Cơ sở II.

Trong những năm gần đây, cuộc thi SVNCKH trường Đại học Ngoại thương được đẩy mạnh kết nối với các doanh nghiệp thông qua hình thức các doanh nghiệp đặt hàng đề tài để sinh viên đăng ký thực hiện.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!