TRƯỜNG ĐHNT RA MẮT FTU WORKING PAPER SERIES (FWPS) DÀNH CHO SINH VIÊN, HỌC VIÊN VÀ NGHIÊN CỨU SINH NHÀ TRƯỜNG

Chương trình nghiên cứu

Nhằm khuyến khích, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, Trường ĐHNT triển khai thực hiện FTU Working Paper Series (FWPS).

FWPS là nơi công bố các kết quả nghiên cứu bước đầu của sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh của Nhà trường. Các công trình nghiên cứu có thể được thực hiện độc lập hoặc kết hợp với giảng viên. Các bài viết được công bố tại FWPS thuộc các lĩnh vực đào tạo của Nhà trường bao gồm kinh tế, kinh doanh, quản trị, tài chính, ngân hàng, luật, ngôn ngữ và các lĩnh vực liên ngành khác.


Ban Biên tập FWPS rất mong nhận được các bài viết, công trình nghiên cứu của các bạn sinh viên, học viên cũng như những ý kiến góp ý, chia sẻ về các bài viết để có thể tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các bài viết.

Số đầu tiên của FWPS sẽ được công bố vào ngày 02/06/2021, thông qua website của Nhà trường tại địa chỉ https://fwps.ftu.edu.vn/