Đại học là nơi truyền cảm hứng để khởi nghiệp

Khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo

Thời gian qua, hoạt động khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp trong nhà trường phát triển mạnh, đặc biệt là ở bậc đại học.

Và Trường Đại học Ngoại Thương được đánh giá là một trong những đơn vị tiên phong thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho giới trẻ Việt Nam.
"Trường đại học không chỉ là nơi sáng tạo và chuyển giao tri thức mà còn là nơi truyền cảm hứng, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và hợp tác để biến những tri thức đó thành tài sản trí tuệ cho các tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp.
Với mong muốn góp phần hình thành các thế hệ công dân xuất sắc và bản lĩnh cùng với tinh thần đổi mới sáng tạo, luôn có trách nhiệm và dễ dàng thích nghi trong bối cảnh thay đổi liên tục của môi trường, chúng tôi đã không ngừng nỗ lực thực hiện đổi mới trong chiến lược phát triển, hệ thống chính sách, các giải pháp thực thi như đã đề cập trên đây trong những năm qua và đặt cho mình mục tiêu chiến lược trở thành trường đại học đổi mới sáng tạo."


Dưới đây FTU Times xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phỏng vấn PGS, TS Phạm Thu Hương - Phó Hiệu trưởng Nhà trường của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về vấn đề này.

Link