Lần đầu tiên trường Đại học Ngoại thương tổ chức cuộc thi “Khởi nghiệp dành cho các bạn trẻ Pháp ngữ” dưới sự bảo trợ của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) nhằm lan tỏa tinh thần khởi nghiệp của sinh viên trong khối các trường Đại học là thành viên của AUF.

Các bài khác...