Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức Tuần sinh hoạt công dân sinh viên K55 tại Hội trường lớn Học viện Thanh Thiếu niên, Hà Nội.

Các bài khác...