SINH VIÊN FTU

Với mục tiêu tạo không gian đối thoại trao đổi trực tiếp giữa lãnh đạo Cơ sở với sinh viên một cách dân chủ và công khai, trách nhiệm; giúp lãnh đạo Cơ sở nắm bắt được tâm tư nguyện vọng và giải quyết kịp thời các mối quan tâm của sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện nhằm bảo đảm, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; trong các ngày 30/11 và 01/12/2016 Cơ sở Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Cơ sở với sinh viên.

Chủ trì các buổi đối thoại có TS Nguyễn Phúc Hiền - Giám đốc Cơ sở; cùng tham dự các buổi đối thoại có ThS Bùi Duy Linh - Phó Giám đốc Cơ sở; đại diện các Ban, Liên Chi đoàn thanh niên.

Tại các buổi đối thoại, sinh viên tham dự đã được nghe giải đáp các vấn đề liên quan đến hầu hết các hoạt động của Cơ sở xoay quanh về tình hình cơ sở vật chất; về công tác đào tạo;  giáo trình, tài liệu; về công tác hỗ trợ sinh viên trong học tập và rèn luyện; về công tác Đoàn…; Ban Giám đốc và đại diện các đơn vị trực thuộc Cơ sở đã căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, căn cứ Quy chế, Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và điều kiện thực tế của Cơ sở để trao đổi, giải đáp và đề ra các phương án khắc phục; thể hiện trách nhiệm của mình đối với ý kiến của sinh viên.

Kết luận tại các buổi đối thoại, TS Nguyễn Phúc Hiền đã chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc cải tiến, nâng cao chất lượng, tinh thần và thái độ phục vụ đối với sinh viên. Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo Cơ sở Quảng Ninh với sinh viên năm 2016 đã kết thúc thành công trong không khí trao đổi thẳng thắn và xây dựng. Qua đối thoại này, sinh viên thấy rõ hơn vai trò trách nhiệm của mình trong học tập, góp phần xây dựng Cơ sở; Lãnh đạo Cơ sở hiểu rõ hơn tâm tư nguyện vọng và những đề xuất chính đáng của sinh viên; từ đó có giải pháp, phương án điều chỉnh để công tác quản lý và giảng dạy của Cơ sở ngày càng tốt hơn.

Một số hình hình ảnh tại các Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Cơ sở Quảng Ninh và sinh viên năm 2016:

TS Nguyễn Phúc Hiền - Giám đốc và cùng ban lãnh đạo Cơ sở Quảng Ninh - trường Đại học Ngoại thương trả lời tại Hội nghị ngày 30/11/2016

Sinh viên cơ sở Quảng Ninh trường Đại học Ngoại thương đưa ra câu hỏi tại Hội nghị ngày 30/11/2016

TS Nguyễn Phúc Hiền - Giám đốc và cùng ban lãnh đạo Cơ sở Quảng Ninh - trường Đại học Ngoại thương trả lời thắc mắc của sinh viên

Cơ sở Quảng Ninh - Trường Đại học Ngoại thương