All Events

Lễ trao chứng chỉ Đào tạo tiếng Anh BTEC cho các giảng viên tham gia khóa học

 • 27 Tháng 3 2017 - 27 Tháng 3 2017
 • Địa điểm: Phòng HTQT A1001. Thời gian: 10h00
 • Trường Đại học Ngoại Thương, 91 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Mit tinh chào mừng kỉ niệm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản HCM

 • 24 Tháng 3 2017 - 24 Tháng 3 2017
 • Địa điểm: Sân trường Nhà A. Thời gian: 11h00
 • Trường Đại học Ngoại Thương, 91 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Diễn đàn Hợp tác giữa Doanh nghiệp và Nhà trường

 • 24 Tháng 3 2017 - 24 Tháng 3 2017
 • Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng 3 VJCC. Thời gian: 08h30
 • Trường Đại học Ngoại Thương, 91 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Tiếp xã giao Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới và Bài nói chuyện của Ông Francis Gurry, Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới với giảng viên, sinh viên trường Đại học Ngoại thương

 • 23 Tháng 3 2017 - 23 Tháng 3 2017
 • Địa điểm: Phòng A806. Thời gian: 10h30
 • Trường Đại học Ngoại Thương, 91 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Tọa đàm khoa học: "Xuất siêu năm 2016: Điểm sáng trong bức tranh XNK hàng hóa của VN"

 • 22 Tháng 3 2017 - 22 Tháng 3 2017
 • Địa điểm: Phòng HTQT Liên Việt A1001. Thời gian: 08h00
 • Trường Đại học Ngoại Thương, 91 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Tọa đàm với diễn giả từ World Quant US "WorldQuant Challenge - Quantitative Finance Research Consultant Program"

 • 22 Tháng 3 2017 - 22 Tháng 3 2017
 • Địa điểm: Hội trường D201. Thời gian: 07h30
 • Trường Đại học Ngoại Thương, 91 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội