Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai 2017

18:00
Nội dung:  Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai 2017.
Thành phần:  Đại sứ Quán Nhật, Bộ Ngoại giao, Đại diện Đảng ủy, BGH, Đại diện Nhà tài trợ, Trưởng các Khoa, Đoàn TN, Hội SV, các CLB và SV quan tâm.
Địa điểm: Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô.