Hội thảo quốc tế “Tạo thuận lợi thương mại: Kinh nghiệm châu Âu và bài học cho Việt Nam” trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu số 05/ĐHNT-QLDA-WTI/SECO

08:00 - 16h00
Nội dung:  Hội thảo quốc tế “Tạo thuận lợi thương mại: Kinh nghiệm châu Âu và bài học cho Việt Nam” trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu số 05/ĐHNT-QLDA-WTI/SECO.
Thành phần:  Theo giấy mời, Các chuyên gia đến từ Đại học Aix-Marseille (Cộng hòa Pháp), Mr Roman Windisch (Phó GĐ SECO tại VN), Mr Benoit Briquet (Tùy viên hợp tác Đại sứ quán Pháp tại HN), các chuyên gia trong nước, GV và sinh viên Khoa Luật.
Địa điểm: Tầng 3 VJCC.