Mit tinh chào mừng kỉ niệm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản HCM

11:00
Nội dung:  Mit tinh chào mừng kỉ niệm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản HCM.
Thành phần:  Các đồng chí: Đảng ủy, BGH, các đơn vị trong trường, ĐTN, HSV, các CLB và SV.
Địa điểm:  Sân trường nhà A.