Lễ trao chứng chỉ Đào tạo tiếng Anh BTEC cho các giảng viên tham gia khóa học

10:00
Nội dung:  Lễ trao chứng chỉ Đào tạo tiếng Anh BTEC cho các giảng viên tham gia khóa học.
Thành phần: Các đ/c: Tuấn (HT); Nguyễn Thủy (PHT) K. ĐTQT; Đại diện Trường Quốc tế TEG và các giảng viên tham gia khóa học.
Địa điểm:  Phòng HTQT Liên Việt A1001.