Chiều ngày 21/03/2017, Khoa Đào tạo Quốc tế, trường ĐH Ngoại thương tổ chức buổi Họp phụ huynh năm thứ nhất của hai chương trình Cử nhân Kinh doanh liên kết với ĐH Bedfordshire, Anh Quốc và Cử nhân QTKD chuyên ngành Tài chính liên kết với Trường Kinh doanh Niels Brock, Đan Mạch.

CLB Nhiếp Ảnh trực thuộc Công đoàn trường đại học Ngoại thương chính thức phát động cuộc thi ảnh với đề tài: “Ngày xuân FTU”, dưới sự bảo trợ của Công đoàn Nhà trường cùng nhà tài trợ chính Nikon với nội dung cụ thể như sau:

Các bài khác...