CLB Nhiếp Ảnh trực thuộc Công đoàn trường đại học Ngoại thương chính thức phát động cuộc thi ảnh với đề tài: “Ngày xuân FTU”, dưới sự bảo trợ của Công đoàn Nhà trường cùng nhà tài trợ chính Nikon với nội dung cụ thể như sau:

Các bài khác...