Sidebar

Magazine menu

28
Sun, May

Hà Nội - Niều tin và Hy vọng! - Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sự kiện tiêu biểu

Sáng nay, 12/10/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức họp phiên Khai mạc tại Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến và anh hùng.  PGS, TS Bùi Anh Tuấn - UV BCH Đảng bộ Khối, Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHNT vinh dự là 1 trong số 497 đại biểu chính thức đại diện cho 45 vạn Đảng viên trong toàn Đảng bộ Thành phố tham dự Đại hội.

 

Đây là sự kiện chính trị đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ và nhân dân Hà Nội. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, thể hiện quyết tâm chính trị và trách nhiệm cao của Thủ đô với cả nước, Đại hội định hướng và đề ra mục tiêu xuyên suốt trong những năm tới của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, đó là: “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, nhằm hiện thực hóa khát vọng vươn cao của Thăng Long - Hà Nội trong xu thế phát triển và hội nhập quốc tế. Những giá trị truyền thống Văn hiến, Anh hùng, Hòa bình, Hữu nghị được tiếp nối bằng tinh thần đổi mới, sáng tạo để Hà Nội hòa nhịp với sự phát triển của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Mục tiêu của Hà Nội từ nay đến năm 2025 là phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) bình quân đầu người đạt từ 8.300 đến 8.500 USD. Đây là một mục tiêu lớn và khó, đòi hỏi quyết tâm rất cao trong thực hiện, đòi hỏi cách làm mới, sáng tạo. Chính vì vậy, thành phố đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và chọn 3 khâu đột phá về kết cấu hạ tầng; thể chế, cơ chế, chính sách; văn hóa và nguồn nhân lực.

Khơi dậy nguồn nội lực và khả năng hội nhập, tiếp tục khẳng định tầm vóc và vị thế mới của Thủ đô, Hà Nội xác định, giải quyết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng người Hà Nội phải thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện với những giá trị nhân văn và tinh thần yêu nước sâu sắc, tôn trọng pháp luật, kỷ cương, giàu lòng tự hào dân tộc, ý chí, khát vọng phát triển. Đây chính là sức mạnh nội sinh, động lực tinh thần to lớn để phát triển Thủ đô, thành trung tâm đổi mới, sáng tạo của cả nước, tiến tới là trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á trên một số lĩnh vực, thực sự là Thành phố sáng tạo của UNESCO.

Thế giới, bạn bè quốc tế, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã dành tặng Hà Nội những ngôn từ và danh hiệu tốt đẹp nhất: “Hà Nội ngàn năm văn hiến và anh hùng”; “Hà Nội linh thiêng hào hoa”; “Hà Nội là lương tri và phẩm giá con người”; Hà Nội là trái tim, bộ mặt của cả nước, nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc của dân tộc, Hà Nội là Thành phố Vì hòa bình, Thành phố sáng tạo; Hà Nội là niềm tin và hy vọng, Người Hà Nội thanh lịch, văn minh… Ngày nay, Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước.

Để xứng đáng với tổ tiên, với lịch sử hào hùng, truyền thống văn hóa đặc sắc, truyền thống cách mạng vẻ vang, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, đồng bào ở trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài và những tình cảm tốt đẹp của bạn bè quốc tế đã dành cho Hà Nội, với tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước", Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân Thủ đô nguyện đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, đem tất cả tinh thần và sức lực, trí tuệ và tài năng, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, sánh vai cùng thủ đô các nước trên thế giới; góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, thống nhất, độc lập, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trường Đại học Ngoại thương quyết tâm đồng hành cùng với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô xây dựng và phát triển Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại, trở thành đô thị thông minh, thành phố sáng tạo, mãi mãi phồn vinh, trường tồn, tỏa rạng hào khí Thăng Long!