Sidebar

Magazine menu

05
Thu, Oct

PHIÊN HỌP THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 4 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NGÔN NGỮ CỦA TRƯỜNG ĐH NGOẠI THƯƠNG

Sự kiện tiêu biểu

Ngày 31/07/2021, Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tiến hành phiên họp Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục để thẩm định kết quả kiểm định chất lượng 4 chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ của trường ĐH Ngoại thương, bao gồm (i) Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại); (ii) Ngôn ngữ Nhật (Tiếng Nhật thương mại); (iii) Ngôn ngữ Pháp (Tiếng Pháp thương mại); và (iv) Ngôn ngữ Trung (tiếng Trung thương mại) dưới hình thức trực tuyến.

Tại buổi làm việc, thay mặt Nhà trường, PGS, TS Bùi Anh Tuấn đã báo cáo tổng quan về công tác cải tiến chất lượng tại trường trong đó nhấn mạnh những quan điểm cũng như các cam kết của nhà trường về cải tiến chất lương các CTĐT nói riêng và cơ sở giáo dục nói chung. Cũng tại buổi làm việc, đại diện nhà trường đã trao đổi thêm với các thành viên của Hội đồng kiểm định chất lượng về những vấn đề liên quan khác.

Tham dự phiên họp, về phía Trung tâm Kiểm định Chất lương giáo dục – Đại học Quốc gia Hà nội có TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm. Về phía Hội đồng Kiểm định chất lượng chất lương giáo dục, có TS. Đinh Văn Toàn – Chủ tịch Hội đồng và 16 thành viên. Về phía Trường ĐHNT có PGS, TS Bùi Anh Tuấn – Hiệu trưởng, PGS, TS Phạm Thu Hương – Phó Hiệu trưởng, cùng lãnh đạo phòng Quản lý đào tạo, Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lương, Khoa Tiếng Anh thương mại, Khoa tiếng Nhật, Khoa tiếng Pháp, Khoa tiếng Trung Quốc.


Trong phiên làm việc buổi chiều, Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục đã bỏ phiếu kín để thông qua kết quả kiểm định của 04 chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ tại trường ĐH Ngoại thương với 100% thành viên hội đồng nhất trí. Như vậy, 04 chương trình đào tạo ngành Ngoại ngữ của Nhà trường đã đạt tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.