Sidebar

Magazine menu

10
Sat, Dec

47 Mùa xuân thống nhất và khát vọng vì một Việt Nam hùng cường

Công tác Đảng

Cách đây 47 năm, ngày 30/04/1975, thực hiện tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa, dưới sự lãnh đạo thiên tài của Đảng, bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thu non sông về một mối.

"Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc".
Ngày 30/04 năm nay diễn ra trong bối cảnh đất nước ta "chưa bao giờ có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay" như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định. 47 mùa xuân đã qua đi, nhưng tinh thần yêu nước thương nòi, truyền thống đoàn kết, ý chí bất khuất, khí phách kiên cường và bản lĩnh nhân văn của dân tộc Việt Nam đã, đang và sẽ đưa đất nước ta vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hùng cường như tâm nguyện lúc sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hòa chung vào niềm tự hào của cả nước, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động, người học trường ĐH Ngoại thương với tinh thần đổi mới sáng tạo, với bản lĩnh và trách nhiệm của những "Người Ngoại thương", quyết tâm thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển trường giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040, đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp chung của ngành giáo dục, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
Cùng FTU Times lắng nghe ca khúc "Việt Nam ơi chân trời rộng mở" do các bạn sinh viên đến từ CLB Tuyên truyền Ca khúc Cách mạng trường ĐH Ngoại thương (TCM FTU) trình bày.
https://www.youtube.com/watch?v=5OlNvPDm9LY