Sidebar

Magazine menu

10
Sat, Dec

111 năm "Người đi tìm hình của nước" (05/06/1911 - 05/06/2022)

Công tác Đảng

Cách đây 111 năm, với ý chí, khát vọng cháy bỏng giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách nô lệ dưới chế độ thực dân, phong kiến, ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành – tức lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước.

Hành trình suốt hơn 30 năm bôn ba khắp năm châu bốn biển của Người đã mở ra những mốc son rực rỡ nhất trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam và để lại nhiều bài học sâu sắc về mặt đạo đức, trí tuệ, nghị lực sống, đấu tranh và niềm tin lạc quan cách mạng.


Kỷ niệm 111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, người học trường ĐH Ngoại thương nguyện suốt đời phấn đấu học tập và lao động theo gương Bác Hồ vĩ đại, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển trường trong giai đoạn mới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam phồn vinh, hùng cường như nguyện ước lúc sinh thời của Người.
Cùng FTU Times lắng nghe ca khúc "Dấu chân phía trước" (Sáng tác: Phạm Minh Tuấn) do các sinh viên CLB Tuyên truyền Ca khúc Cách mạng (TCM FTU) trực thuộc Đoàn TNCS HCM trường ĐH Ngoại thương trình diễn: https://youtu.be/md-Cl7xwuHo