Sidebar

Magazine menu

18
Tue, Jun

Hợp tác quốc tế

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp để cung ứng cho xã hội nguồn nhân lực không chỉ có kiến thức chuyên môn mà còn có nhiều hơn những kỹ năng thực tiễn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về đội ngũ nhân lực, phù hợp với xu thế phát triển, đồng thời góp phần giới thiệu, quảng bá những hoạt động của doanh nghiệp trong nhà trường, sáng ngày 06/3/2018, Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh và Hội doanh nhân trẻ Đồng Nai đã tiến hành lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.

Trong các ngày từ 22 đến 24/11/2017, đại diện trường Đại học Ngoại thương đã có buổi tiếp thân mật và làm việc với đại diện một số trường ĐH, tổ chức quốc tế gồm: ĐH Auckland (New Zealand); ĐH Saint Peterburg (Nga); TS. Alastair Morrison - Giám đốc Phát triển quốc tế, ĐH Bournemouth (UK); TS. Alexander Kopiwa - Phó Chủ tịch Tập đoàn Areopa Group International; GS. Rodrigo Polanco - Chuyên gia cao cấp Viên thương mại Thế giới (WTI).

More Articles ...