Sidebar

Magazine menu

06
Wed, Dec

Hợp tác quốc tế

Ngày 26/2/2016, phái đoàn cấp cao của Đại học La Trobe, Úc gồm GS Amalia Di Iorio - Hiệu Phó Trường Kinh tế, Khoa học xã hội và Nghệ thuật, Đại học La Trobe, TS Jane Hamilton – Giám đốc Chương trình, TS John Bevacqua – Cố vấn học thuật Quốc tế sang thăm và làm việc với Trường ĐH Ngoại thương.

Trường Đại học Ngoại thương - FTU (Việt Nam) và Viện Nghiên cứu Mitsubishi - MRI (Nhật Bản) đã ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu. Mục tiêu của chương trình hợp tác nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và quan hệ hợp tác song phương Việt Nam – Nhật Bản.