Sidebar

Magazine menu

Kết nối & Phục vụ cộng đồng

Với triết lý giáo dục nuôi dưỡng trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội, với sự chỉ đạo của Đảng uỷ và Tập thể lãnh đạo Trường, Công đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên đã kêu gọi thầy và trò Trường Đại học Ngoại Thương đồng lòng hướng tới miền Trung thân yêu.

Page 3 of 4