Trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ đã ký kết giữa trường ĐHNT và Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), trong 2 ngày 19 và 20/07/2021, Viện KT&KDQT đã tổ chức khóa đào tạo giảng viên nguồn “Quy định trong thương mại quốc tế và Bản đồ tiếp cận thị trường”.

Ngày 16/07/2021, Khoa Kế toán – Kiểm toán đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Nâng cao chất lượng đào tạo ngành Kế toán tại Trường Đại học Ngoại Thương”.

Ngày 05/07/2021, Khoa Cơ bản đã tổ chức hội thảo với chủ đề “Nghiên cứu phát triển ngành Khoa học dữ liệu tại trường đại học Ngoại Thương”.

 

Thực hiện Công văn số 2939/BGDĐT-KHCNMT ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2021, Nhà trường đề nghị các đơn vị đăng ký chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2021 như sau:

Danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2019.

Nhằm mục đích nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân về Pháp luật Bảo vệ môi trường tại Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội để các bạn sinh viên được thể hiện kiến thức cũng như khả năng của mình vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, Khoa Luật trường ĐHNT đã tổ chức “Chuỗi các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Pháp luật về Bảo vệ môi trường thông qua các câu chuyện, tình huống và cuộc thi về Pháp luật”.

Thực hiện kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2019-2020 và hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường ĐHNT, Nhà trường dự kiến tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học và Phát động cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học 2021.

Ngày 21/7/2020, Hội nghị Khoa học Sinh viên Cơ sở II tại TP. HCM đã được tổ chức nhằm đánh giá, tổng kết và biểu dương phong trào nghiên cứu của sinh viên trong năm học 2019 - 2020. Đây cũng là dịp để các nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học của Cơ sở II, giảng viên hướng dẫn và các doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm và từ đó đề ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong thời gian tới tại Cơ sở II.