Sidebar

Magazine menu

01
Fri, Dec

Khai giảng khóa học "Kỹ năng lãnh đạo quản lý trường đại học" thuộc khuôn khổ dự án FCB

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Ngày 20/12/2018, trong khuôn khổ Dự án FCB đã diễn ra Lễ Khai giảng Khóa học "Kỹ năng lãnh đạo quản lý trường Đại học" thuộc khuôn khổ Dự án FCB.

 Tham dự khóa học có PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng, PGS, TS Đào Thị Thu Giang - Phó Hiệu trưởng, PGS, TS Lê Thị Thu Thủy - Phó Hiệu trưởng, PGS, TS Nguyễn Thu Thủy - Phó Hiệu trưởng cùng lãnh đạo một số đơn vị.

Khóa học nhằm giúp cho các cán bộ lãnh đạo, quản lý của Nhà trường hoạch định chiến lược phát triển Nhà trường trong thời gian tới. Nội dung của khóa học tập trung vào các vấn đề: Điều kiện cần và đủ cho một chiến lược tương lai cho Giáo dục Đại học, Chiến lược tương lai cho Giáo dục Đại học.