Sidebar

Magazine menu

02
Sat, Dec

ĐHNT đăng cai tổ chức Hội thảo Quốc tế Châu Á lần thứ 18 của Hiệp hội Phát triển Nguồn nhân lực (AHRD) năm 2019

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Hội thảo quốc tế Châu Á lần thứ 18 của Hiệp hội Phát triển nguồn nhân lực (AHRD) sẽ được tổ chức ở TP Hà Nội, Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 11 năm 2019. Trường Đại học Ngoại thương sẽ vinh dự là đơn vị chủ nhà tổ chức sự kiện này.

 

Hội nghị lần này sẽ giới thiệu và trình bày về những kết quả nghiên cứu về những lý thuyết và ứng dụng thực tiễn mới nhất về phát triển nguồn nhân lực. Trường ĐHNT sẽ vinh dự được chào đón nhiều giáo sư, chuyên gia, nhà khoa học đến từ các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, các doanh nghiệp, trường Đại học, Viện nghiên cứu trong nước và quốc tế tới tham dự hội thảo và đóng góp nhiều bài tham luận, bài nghiên cứu, báo cáo khoa học cũng như các ý tưởng thảo luận hay về phát triển nguồn nhân lực. Các chủ đề của Hội thảo lần thứ 18 sẽ tập trung vào các vấn đề sau:

1. Phát triển nguồn nhân lực quốc gia, khu vực và quốc tế
2. Phát triển nguồn nhân lực với phát triển bền vững
3. Phát triển kỹ năng lãnh đạo
4. Phát triển môi trường làm việc chú trọng học tập và đào tạo
5. Phát triển sự nghiệp
6. Phát triển tổ chức
7. Phát triển nguồn nhân lực gắn với giáo dục
8. Trách nhiệm xã hội và đạo đức trong phát triển nguồn nhân lực
9. Công nghệ thông tin và truyền thông với phát triển nguồn nhân lực
10. Những vấn đề mới nổi lên và đổi mới trong phát triển nguồn nhân lực
________________________
Hiệp hội Phát triển Nguồn nhân lực (AHRD) là một tổ chức toàn cầu được thành lập, quản lí và phát triển bởi các cộng đồng học thuật và các nhà đào tạo chuyên sâu về phát triển nguồn nhân lực. Hiệp hội được thành lập với mục đích khuyến khích việc nghiên cứu có hệ thống về những lý thuyết, quy trình và thực tiễn nhằm lan tỏa những kiến thức về phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực và tạo điều kiện các nhà khoa học có cơ hội để tương tác, giao lưu với nhau về những mối quan tâm có tính chuyên môn và học thuật về phát triển nguồn nhân lực trên nhiều phương diện.

Thời gian: 05 - 08/11/2019
Địa điểm:
06/11/2019: Khách sạn Pullman, 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội);
07/11/2019: Học viện Viettel, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội;
05 và 08/11/2019: Trường Đại học Ngoại thương, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Thông tin liên hệ:
Website: http://ahrdhanoi2019.ftu.edu.vn/
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hotline: (024) 32.595.158, Ext: 236