Sidebar

Magazine menu

08
Wed, Feb

Chương trình tuyển dụng thực tập sinh EY Internship Program 2023

Học bổng - Việc làm

Chương Trình Tuyển Dụng Thực Tập Sinh EY Internship Program 2023 của Tập Đoàn Kiểm Toán Đa Quốc Gia Ernst & Young đã quay trở lại.

 

Các bạn sinh viên có thể tham khảo và ứng tuyển vào các vị trí hấp dẫn tại văn phòng Hà Nội và Hồ Chí Minh như sau:

 
Vị trí tuyển dụng tại văn phòng EY Hà Nội:
- Core Assurance Services: https://go.ey.com/3yTFibz
- FSO Assurance Services (Banking & Finance Sector): https://go.ey.com/3yWREQ8
- Tax & Advisory Services: https://go.ey.com/3v3VOod

Vị trí tuyển dụng tại văn phòng EY Hồ Chí Minh:
- Core Assurance Services: https://go.ey.com/3zm2JvO
- FSO Assurance Services (Banking & Finance Sector): https://go.ey.com/3ozSWMt
- Tax & Advisory Services: https://go.ey.com/3v1spuX

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Văn phòng EY Hồ Chí Minh:
Ms. Quynh Nhu Bui at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – Tel: +84 28 3629 7520
Văn phòng EY Hà Nội:
Ms. Hang Minh Sam at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – Tel: +84 24 3211 6292