Thông báo kế hoạch triển khai học tập của sinh viên hệ đại học chính quy tại Trụ sở chính Hà Nội

THÔNG BÁO

Thông báo kế hoạch triển khai học tập của sinh viên hệ đại học chính quy tại Trụ sở chính Hà Nội từ ngày 11/05/2020.

 Căn cứ Thông báo số 138/TB-ĐHNT ngày 27/04/2020 về kế hoạch học tập của sinh viên, học viên các loại hình/bậc đào tạo từ 11/05/2020;
Căn cứ Kế hoạch số 143/KH-ĐHNT về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi sinh viên trở lại trường học tập trung;
Căn cứ kết luận của cuộc họp ngày 05/05/2020 về Kế hoạch chuẩn bị đón sinh viên quay lại học tập trung do Hiệu trưởng chủ trì,
Phòng Quản lý đào tạo thông báo kế hoạch học tập cho sinh viên chính quy tại Trụ sở chính Hà Nội như sau:
1. Đối với các lớp giai đoạn 1 đã kết thúc nội dung giảng dạy chuyên môn theo chương trình: tổ chức ôn tập tập trung tại trường theo thời khóa biểu giai đoạn 1 trong tuần 11/05-17/05 và thi tập trung tại trường vào thứ bảy/chủ nhật trong giai đoạn 23/5-21/06/2020.
2. Đối với các lớp giai đoạn 2 hiện đang tổ chức giảng dạy trực tuyến và lớp học cả 2 giai đoạn chưa kết thúc sẽ tạm thời ngừng giảng dạy online 01 tuần (11/05-17/05) để phục vụ ôn tập và thi cho các lớp giai đoạn 1. Các lớp này sẽ tiếp tục học trực tuyến từ 18/05, trừ các buổi kiểm tra giữa kỳ tập trung (nếu có), ôn tập (1-2 buổi) tập trung, và thi hết học phần tập trung tại trường. Kế hoạch thi sẽ được bố trí tùy theo tiến độ của từng lớp học phần, dự kiến kết thúc trước 12/07. Trong trường hợp các cơ quan chức năng ban hành các quy định, hướng dẫn mới liên quan đến phòng chống dịch, nhà trường sẽ điều chỉnh hình thức học cho phù hợp với bối cảnh thực tiễn cho thời gian kể từ ngày 25/05 và sẽ thông báo cụ thể tới sinh viên, giảng viên.
3. Sinh viên thực hiện học phần tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 học các học phần song hành và/hoặc ôn tập tập trung tại trường từ 11/05; làm việc với giảng viên hướng dẫn và khoa chuyên môn theo kế hoạch đã được thông báo.
4. Sinh viên K56 thực hiện học phần thực tập giữa khóa trong thời gian 13/07-14/08.
5. Các lớp cho giai đoạn 3 năm học 2019-2020 sẽ được mở và đăng ký vào 15/06-30/06 và thực hiện học tập trung từ 06/07-09/08.
6. Từ 11/05, Phòng Quản lý đào tạo tiếp tục triển khai tiếp sinh viên vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần (giờ hành chính) tại Phòng.
(Xem hướng dẫn cụ thể tại phụ lục đính kèm. Thời khóa biểu chi tiết sẽ được gửi đến các đơn vị và sinh viên)