Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng

Công tác Đảng

Ngày 30/5/2017, Đảng ủy trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng tại phòng HTQT Liên Việt.

Tham gia buổi tập huấn nghiệp vụ có các Đảng ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các chi bộ trực thuộc.

Công tác xây dựng Đảng luôn là vấn đề then chốt có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Vì vậy trong nhiều năm qua, Đảng ủy trường Đại học Ngoại thương luôn chú trọng quan tâm đặc biệt tới công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, mỗi chi ủy đều là một tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trong thời gian gần đây, Đảng ủy trường Đại học Ngoại thương đã quán triệt nghiêm túc đến từng chi bộ Đảng trực thuộc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường Đại học Ngoại thương khóa XXI, Nghị quyết Hội nghị TW 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Nghị quyết Hội nghị TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, Chỉ thị 03 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác xây dựng Đảng của trường Đại học Ngoại thương vì thế đã có bước phát triển rõ rệt với sự xuất hiện ngày càng nhiều của những gương người tốt, việc tốt, chiến sĩ thi đua. Tuy vậy, các Đảng viên của Đại học Ngoại thương vẫn cần phải nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới hiện nay. Do vậy, buổi tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng đã đề ra những giải pháp, sáng kiến hay giúp nâng cao năng lực và sức chiến đấu của cơ sở Đảng, đề ra phương hướng cho mỗi Đảng viên rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, góp phần xây dựng Đảng bộ trường Đại học Ngoại thương trong sạch, vững mạnh.

Phòng Truyền thông & QHĐN

Our website is protected by DMC Firewall!