Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp

Tin tức khác

Sáng nay, 01/02/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp phiên bế mạc tại Trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, kết thúc sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch.

Trước đó, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 đồng chí Ủy viên chính thức, 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết. Ban chấp hành Trung ương khóa XIII đã tiến hành họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí, đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư BCHTW Đảng khóa XII, Chủ tịch nước CHXHCNVN được bầu lại làm Tổng bí thư BCH TW Đảng khóa XIII với số phiếu gần như tuyệt đối, bầu Ban Bí thư gồm một số đồng chí trong Bộ Chính trị do Bộ chính trị chỉ định phân công tham gia và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị, bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 19 đồng chí, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII được bầu lại làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII phát biểu ra mắt Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chia sẻ luôn luôn ý thức rằng, vinh dự bao giờ cũng đi đôi trách nhiệm. Vinh dự càng cao thì trách nhiệm càng lớn, nhất là nhiệm vụ trong giai đoạn tới trong các văn kiện trình Đại hội XIII có rất nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng cũng có muôn vàn khó khăn thử thách, có những điều không lường trước được. Cho nên tuyệt đối không được chủ quan, không được tự mãn, không được kiêu ngạo và càng phải khiêm tốn, học tập, làm mọi công việc để xứng đáng với sự tin cậy của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. "Tôi sẽ hết sức cố gắng. Làm được hay không phải là tập thể, phải là đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng. Toàn đảng toàn quân, toàn dân phải đoàn kết thống nhất thì mới làm được, cá nhân vai trò cũng quan trọng nhưng chỉ là cá nhân thôi".


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ thành công của Đại hội sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ 21, dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước.
Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đại hội cũng đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội với số phiếu tán thành là 100%.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài hãy phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội với tinh thần năm sau phải tốt hơn năm trước; nhiệm kỳ khóa XIII phải tốt hơn nhiệm kỳ khóa XII.
Trong không khí chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (03/02/1930-03/02/2021) và đón Xuân Tân Sửu đang về, mang theo những điều tốt lành, Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp, càng nhân lên niềm tự hào và tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh, bản lĩnh và ý chí của toàn Đảng, toàn dân tộc vào tương lai tươi sáng của đất nước.
Ngay sau thành công của Đại hội, Đảng bộ Trường ĐHNT sẽ xây dựng kế hoạch nhằm sớm phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua sâu rộng chào mừng thành công của Đại hội trên tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII vào thực tiễn.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd