Sinh hoạt chuyên đề: “Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường”tại cơ sở II TP HCM

Công đoàn

Nhằm mục đích bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, giúp viên chức nắm rõ những quy định cụ thể về các văn bản pháp luật bảo vệ môi trường, ngày 27/08/2021, Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II tại TP. HCM đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề: “Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường” do TS. Nguyễn Đức Vinh – Giảng viên Bộ môn Kinh tế - Luật trình bày dưới hình thức trực tuyến với sự tham gia của đông đảo công đoàn viên Cơ sở II.

Tại buổi sinh hoạt, báo cáo viên đã chia sẻ về những vấn đề liên quan đến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường. Đặc biệt, báo cáo viên nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ môi trường trong bối cảnh hiện nay, đồng thời cung cấp những nội dung, quy định trong Luật bảo vệ môi trường năm 2020. Bên cạnh đó, báo cáo viên đã liên hệ với thực tiễn vấn đề bảo vệ môi trường trong hoạt động đầu tư kinh doanh, thực trạng vấn đề ô nhiễm môi trường nước, ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn với các quy định pháp luật có liên quan.