110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ - Nhà lãnh đạo tài năng của cách mạng Việt Nam, kiến trúc sư trưởng của ngành tổ chức xây dựng Đảng

Công tác Đảng

Hôm nay, ngày 10/10, kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 – 10/10/2021) – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Nguyên Cố vấn BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kế thừa truyền thống của quê hương Nam Định, truyền thống gia đình, đồng chí Lê Đức Thọ sớm tham gia hoạt động cách mạng từ khi 15 tuổi. Mùa Xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đồng chí trở thành một trong những đảng viên thế hệ đầu tiên của Đảng. Với 64 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Lê Đức Thọ đã đem tâm sức, tài năng và trí tuệ của mình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta, là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tên tuổi và sự nghiệp của đồng chí gắn liền với những giai đoạn của cách mạng Việt Nam, gắn liền với những thành quả cách mạng vĩ đại của dân tộc, là một trong những đồng chí lãnh đạo có nhiều cống hiến lớn cho sự nghiệp cách mạng trên nhiều mặt chính trị, quân sự, ngoại giao, để lại cho đồng bào, đồng chí những tình cảm vô cùng quý mến.


Đồng chí Lê Đức Thọ thuộc lớp đảng viên đầu tiên của Đảng, giàu nhiệt huyết và bản lĩnh cách mạng, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Đồng chí là một trong những người lãnh đạo có công lao lớn trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đặc biệt, bằng trí tuệ, bản lĩnh, tài năng của một nhà lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm, đồng chí đã có những đóng góp xuất sắc thực hiện thắng lợi chủ trương “vừa đánh vừa đàm” của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bàn đàm phán Hội nghị Paris năm 1973, góp phần to lớn giải phóng miền Nam, thu non sông về một mối. Thắng lợi tại Hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam có đóng góp quan trọng của đồng chí Lê Đức Thọ, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho nền ngoại giao Việt Nam. Ủy ban giải thưởng Nobel đã quyết định trao giải thưởng Nobel hòa bình năm 1973 cho đồng chí Lê Đức Thọ, giải Nobel duy nhất dành cho người Việt từ trước tới nay nhưng ông đã từ chối nhận với lý do hòa bình chưa thực sự lập lại trên đất nước Việt Nam.
Đồng chí cũng là một nhà lãnh đạo có đóng góp lớn cho công tác tổ chức, xây dựng Đảng. Đồng chí Lê Đức Thọ đã góp phần quan trọng vào việc tổ chức thành công các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 3,4,5 và 6. Đồng thời, góp phần quan trọng vào việc phát triển lý luận về xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền; củng cố, thống nhất hệ thống tổ chức và tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đảm bảo giữ vững các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, phát triển và bảo đảm chất lượng đội ngũ đảng viên, chuẩn bị và bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp cho cả trước mắt và lâu dài.
Hơn 60 năm hoạt động liên tục không mệt mỏi vì sự nghiệp vẻ vang của Đảng và của dân tộc, đồng chí Lê Đức Thọ đã để lại cho chúng ta một tấm gương sáng ngời của người chiến sĩ cộng sản kiên cường. Đó là lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân, là ý chí cách mạng triệt để tiến công không ngừng vì lý tưởng cộng sản. Đó là tầm cao trí tuệ, tài năng tổ chức, phương pháp cách mạng khoa học, sáng tạo, đức tính ham học hỏi, luôn chan hòa gần gũi với đồng bào, đồng chí. Đó là nghị lực kiên cường một dạ kiên trung, niềm tin tất thắng vào tiền đồ của đất nước và dân tộc, kể cả trong lúc gian nan thử thách khốc liệt.
Hiện nay, tại nhiều tỉnh, thành phố đều có những đường, phố mang tên đồng chí. Tại Hà Nội, đường Lê Đức Thọ thuộc phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy và xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm.
-----