Quy định về đào tạo trình độ Đại học hình thức vừa học vừa làm theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương

Văn bản - Quy định

Quy định về đào tạo trình độ Đại học hình thức vừa học vừa làm theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương

Nội dung Quy định về đào tạo trình độ Đại học hình thức vừa học vừa làm theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương, xem chi tiết tại đây!