Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học

Công khai

Dưới đây là Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học của Trường Đại học Ngoại thương theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo:

STT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀY CẤP HIỆU LỰC
1 Kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học năm 2017 07/04/2017 07/04/2022
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd