Trường Đại học Ngoại thương tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sự kiện tiêu biểu

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII); Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 08/7/2019 của Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch số 97-KH/ĐUK ngày 30/7/2019 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, trong hai ngày 28, 29/06/2020, Trường ĐHNT đã trang trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Ngoại thương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề: “Đoàn kết, Trí tuệ, Hội nhập và Phát triển”.

Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của toàn Đảng bộ, cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường. Về dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội có đồng chí Vũ Tuấn Dũng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội; đồng chí Trần Anh Tuấn - UV BTV Đảng ủy Khối, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối và các đồng chí là thành viên Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội. Về phía Trường ĐHNT có PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, PGS, TS Lê Thị Thu Thủy - UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch HĐT, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, PGS, TS Phạm Thu Hương - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường, các đồng chí trong BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 cùng các đại biểu chính thức của Đại hội.

Tại Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Bùi Anh Tuấn đã trình bày Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường ĐHNT lần thứ XXII. Báo cáo đã tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường ĐHNT lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 ở tất cả các mặt lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện công tác tổ chức, xây dựng Đảng, kiểm tra - giám sát, xây dựng hệ thống chính trị và các công tác khác. Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Trường ĐHNT luôn phát huy đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Quy mô đào tạo ngày càng được mở rộng, chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao. Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ được chú trọng, gắn với thực tiễn nhu cầu của các doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng - xã hội. Hoạt động hợp tác quốc tế, truyền thông, quan hệ doanh nghiệp, phát triển dự án có nhiều bước phát triển đột phá. Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng được đặc biệt chú trọng. Công tác tài chính và cơ sở vật chất có nhiều cải thiện trong bối cảnh đổi mới cơ chế hoạt động. Công tác sinh viên và hoạt động khởi nghiệp,đổi mới, sáng tạo là nòng cốt tiên phong trong khối các trường Đại học, Cao đẳng. Công tác xây dựng Đảng được triển khai toàn diện, đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng. Đảng bộ trường tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; đổi mới cơ bản và toàn diện Nhà trường; nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, khoa học - công nghệ, khẳng định vị thế và uy tín; xây dựng Trường ĐHNT trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Từ đó, báo cáo đã đưa ra những đánh giá chung về những thành tựu và hạn chế, chỉ ra nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm, trong đó, nhấn mạnh bài học về sự đoàn kết vì mục tiêu phát triển chung. Báo cáo cũng đã đề ra mục tiêu, phương hướng, một số chỉ tiêu cụ thể, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, mục tiêu của nhiệm kỳ tới tập trung vào các công tác:
1. Xây dựng Đảng bộ Trường trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong toàn trường;
2. Nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng, nhất là về đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và cơ sở hạ tầng phục vụ đào tạo; phát triển thêm các ngành, chương trình đào tạo mới đáp ứng nhu cầu của xã hội và chiến lược phát triển của trường; nghiên cứu từng bước đưa một số học phần/môn học mới nhất là học phần/môn học về kỹ thuật và công nghệ vào giảng dạy trong trường; đầu tư phát triển đào tạo từ xa, mô hình Blended learning;
3. Tăng cường năng lực và tiềm lực nghiên cứu khoa học và công nghệ của trường; đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các địa phương, tổ chức, các trường đại học, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học của CBGV và sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh; tăng số lượng và chất lượng các bài báo công bố trên các tạp chí và tại hội thảo trong nước và quốc tế;
4. Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ cộng đồng trên cơ sở thực hiện trách nhiệm xã hội của Nhà trường;
5. Nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, bao gồm trang thiết bị, hạ tầng về công nghệ thông tin, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số đảm bảo đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên cứu trong bối cảnh hội nhập quốc tế; xây dựng một số hạng mục đảm bảo đạt chuẩn quốc tế
6. Đảm bảo đoàn kết, phát huy dân chủ trong toàn Đảng bộ, phát huy sức mạnh của toàn thể đội ngũ đảng viên, cán bộ viên chức, người lao động, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh trong xây dựng và phát triển Nhà trường.
7. Chú trọng xây dựng môi trường làm việc, môi trường sư phạm, văn minh, văn hóa học đường; phát huy các giá trị văn hóa, văn minh Trường Đại học Ngoại thương; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của CBGV và người lao động.

Tiếp đó, đồng chí Lê Thị Thu Thủy thay mặt Ban Thường vụ đã trình bày Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 – 2020. Báo cáo đã kiểm điểm sâu sắc, nhấn mạnh những thành tích đã đạt được, đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong nhiệm kỳ vừa qua, từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vũ Tuấn Dũng đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích của Đảng bộ Nhà trường đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, cùng công tác chuẩn bị và triển khai tổ chức thực hiện Đại hội các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận, tiến tới Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXII. Đồng chí cũng nhất trí cao với nội dung của Báo cáo chính trị đồng thời nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thảo luận tại Đại hội, đặc biệt là về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức, xây dựng Đảng, công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công tác quy hoạch nhân sự... Đồng chí bày tỏ kỳ vọng BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới sẽ là trung tâm phát huy sức mạnh đoàn kết tập thể của toàn Đảng bộ, đưa Trường ĐHNT tiến nhanh, tiến xa hơn nữa trên chặng đường phát triển phía trước, trong bối cảnh mới của hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, lan tỏa tài năng và những giá trị tốt đẹp của Trường ĐHNT nói riêng, và của Việt Nam nói chung tới sinh viên, bạn bè và đối tác quốc tế.

Tại Đại hội, các đại biểu đã trình bày tham luận về công tác nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức; đào tạo quốc tế và hợp tác quốc tế; định hướng cải tạo, nâng cấp tổng thể cơ sở vật chất của nhà trường; đồng thời, trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp, bổ sung cho dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 – 2020 từ các Chi bộ và Đảng bộ bộ phận.

Đại hội đã tiến hành Bầu cử cấp ủy khóa mới nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo đúng điều lệ, quy chế và hướng dẫn công tác bầu cử trong Đảng. Phát huy tinh thần nghiêm túc, dân chủ và nhất trí cao, 158 đại biểu chính thức dự Đại hội đã lựa chọn và bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ĐHNT khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 11 đồng chí. Hội nghị BCH Đảng bộ Trường ĐHNT lần thứ nhất, khoá XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra Ban thường vụ Đảng ủy gồm 3 đồng chí và nhất trí bầu đồng chí Bùi Anh Tuấn giữ chức Bí thư Đảng ủy, đồng chí Lê Thị Thu Thủy giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ, đồng chí Phạm Thu Hương giữ chức Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy. Hội nghị cũng đã nhất trí bầu ra UBKT Đảng ủy gồm 5 đồng chí. Sau khi BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội, đồng chí tân Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tặng hoa tri ân các đồng chí UV BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 không tiếp tục tham gia BCH nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu 7 đại biểu (6 chính thức, 1 dự khuyết) đại diện Đảng bộ Trường ĐHNT đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các Trường ĐH, CĐ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 đại biểu đương nhiên sẽ tham dự Đại hội là đồng chí Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Đại hội đã tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của đại biểu, thông qua Dự thảo Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường ĐHNT lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong diễn văn bế mạc, đồng chí Bùi Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã nhấn mạnh, những thành tựu mà Đảng bộ và nhà trường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể BCH Đảng bộ cũng như của từng đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ và khẳng định, Đại hội XXII là Đại hội của sức mạnh đoàn kết, tư duy đổi mới và chiến lược đột phá. Trong chặng đường sắp tới, thái độ cầu thị, tinh thần hợp tác, sự đồng lòng để phát huy sức mạnh tổng lực của nhà trường càng trở nên quan trọng. Với truyền thống của một đơn vị Anh hùng Lao động và vị thế lớn mạnh của Trường trong giai đoạn mới, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên đoàn kết, nhất trí, tập trung trí tuệ, tích cực đổi mới, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển Nhà trường vững mạnh mà Đại hội đã đề ra. Sau gần hai ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường ĐHNT lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề “Đoàn kết, Trí tuệ, Hội nhập và Phát triển” đã thành công tốt đẹp.

Đồng chí Phạm Thu Hương trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu

Đồng chí Bùi Anh Tuấn trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội

Đồng chí Lê Thị Thu Thủy trình bày Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đồng chí Vũ Tuấn Dũng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Các đại biểu giơ thẻ Đảng viên biểu quyết

Đồng chí Bùi Anh Tuấn bỏ phiếu bầu cấp ủy khóa mới

Đồng chí Lê Thị Thu Thủy bỏ phiếu bầu cấp ủy khóa mới

Đồng chí Phạm Thu Hương bỏ phiếu bầu cấp ủy khóa mới

Ban kiểm phiếu tiến hành đếm phiếu

BCH Đảng bộ Trường ĐHNT khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt

Tân Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Vũ Tuấn Dũng thay mặt Đảng bộ Khối các Trường ĐH, CĐ Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tặng hoa tri ân các đồng chí UV BCH Đảng bộ khóa XXI không tham gia BCH Đảng bộ khóa XXII

Đồng chí Đào Ngọc Tiến trình bày tham luận tại Đại hội

Toàn cảnh Đại hội

Đồng chí Hoàng Xuân Bình - Trưởng Đoàn Thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Nguyễn Xuân Minh trình bày Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội

Các đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi thức Chào cờ

Đoàn đại biểu dự đại hội số 1

Đoàn đại biểu dự đại hội số 2

Đoàn đại biểu dự đại hội số 3

Đoàn đại biểu dự đại hội số 4

Đoàn đại biểu dự đại hội số 5

Bế mạc Đại hội

Our website is protected by DMC Firewall!