Phòng Quản lý Đào tạo

Các đơn vị

Website: http://qldt.ftu.edu.vn/

Từ ngày thành lập đến trước năm 1975: Phòng Quản lý đào tạo (khi mới thành lập gọi là Phòng Giáo vụ) được thành lập ngay sau khi thành lập trường vào năm 1967.

Sau khi thành lập, Phòng chuyển về xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, Tỉnh Hà Tây. Ngoài công tác Giáo vụ, phòng còn tổ chức sinh viên tham gia giải tỏa các kho, cảng, huy động vật chất của hậu phương phục vụ cho tiền tuyến đánh Mỹ.

Từ năm 1975 đến 1986: Bên cạnh công tác quản lý đào tạo, quản lý sinh viên, Phòng đã tổ chức cho sinh viên xây dựng phòng tuyến để bảo vệ Tổ quốc. Tham gia lao động sản xuất ở Hòa Bình để nâng cao đời sống cho cán bộ, giáo viên. Tổ chức các hoạt động của sinh viên phong trào xây dựng thủ đô mới, các hoạt động chiến dịch huy động hàng xuất khẩu cho các tỉnh phía nam.

Từ năm 1986 đến nay: Nhiệm vụ chính của Phòng là quản lý đào tạo, chủ động đổi mới công tác quản lý, phục vụ sinh viên trong thời kỳ đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Cùng với sự phát triển của đất nước, qui mô đào tạo của nhà trường đã tăng nhanh, số chuyên ngành đào tạo được mở rộng. Hiện nay tổng qui mô sinh viên chính quy là hơn 10000 sinh viên. Từ năm 2008, nhà trường đã chuyển sang đào tạo theo tín chỉ, việc theo dõi và quản lý công tác giảng dạy và đào tạo trở nên phức tạp hơn. Tuy nhiên các cán bộ, nhân viên trong phòng đã luôn chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sau 50 năm hoạt động, cùng với các đơn vị khác trong Nhà trường, Phòng Quản lý đào tạo đã tham gia đào tạo có chất lượng hơn 25.000 sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

1. PTS Trần Văn Chu (1967 - 1971).

2. PTS Lê Minh Thật (1971 - 1976).

3. Ông Doãn Tường Vân (1976 - 1980).

4. Ông Vũ Lê Giao (1980 - 1981).

5. Ông Đồng Văn Tiền (1982 - 1983).

6. Ông Phạm Quang Đàm (1984 - 1993).

7. PTS Nguyễn Phúc Khanh (1993 - 1998).

8. PGS,TS Nguyễn Thị Quy (1999 - 2004).

9. PGS,TS Bùi Ngọc Sơn (2004 - 2007).

10. PGS,TS Lê Thị Thu Thủy (2008 - 2016).

11. TS Phạm Thu Hương (Hiện nay).

Email

Phạm Thu  Hương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bùi  Liên  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Việt Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vũ Ngọc Bích This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Chung This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Thu  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Đắc Lộc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mai Tuấn Nam This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phạm Việt Tiệp This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn T Khánh Trinh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trịnh  Quang Hưng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tạ Thúy Quỳnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các thành tích khen thưởng đã đạt được: Năm 2000 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen Đơn vị có nhiều thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

- Đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ” năm học 2003-2004, 2006-2007, 2008 – 2009.

- Là đơn vị liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” của Trường đại học Ngoại thương. Nhiều cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp trường và cấp Bộ.

Liên hệ:

Địa chỉ: Tầng 2 - Nhà A - ĐH Ngoại thương - 91 Phố Chùa Láng - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội.

Số điện thoại: Tổng đài: (024) 32 595158. Các số máy lẻ: 201, 202, 205, 207.

Website: http://qldt.ftu.edu.vn/. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.