Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành

Các đơn vị

Website: (Đang xây dựng...)

Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành được tách ra từ Khoa Tiếng Anh vào tháng 08 năm 2007 với chức năng chủ yếu là giảng dạy Tiếng Anh cơ sở và tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên các khoa Kinh tế và kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng.

Mục tiêu giảng dạy của khoa là không chỉ coi trọng khả năng giao tiếp mà còn cung cấp kiến thức chuyên ngành bằng Tiếng Anh cho sinh viên khi ra trường. Tiền thân của Khoa Tiếng Anh chính là Khoa Ngoại ngữ được thành lập ngay sau khi thành lập Trường Ngoại thương vào năm 1967 và đồng hành cùng trường trong suốt gần nửa thế kỷ qua.

Lãnh đạo qua các thời kỳ:

1. TS Vũ Thanh Phương

2. Ông Phạm Thế Hanh

3. Ông Đặng Thanh Tuyển

4. Ông Nguyễn Văn Hưởng

5. Ông Đỗ Mộng Hùng

6. TS Nguyễn Đức Hoạt

7. Ông Trần Quang Nhạ

8. ThS Trần Bá Việt Dũng

9. Bà Tạ Thanh Huyền

10. TS Nguyễn Trọng Đàn

11. TS Nguyễn Đức Hoạt

12. ThS Phạm Gia Trí (2010 - 2015)

13. TS. Hoàng Thị Hoà (2015 - nay)

Email

Hoàng Thị  Hòa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phan Kim Thoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đặng Thu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Hải Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phan Thị Vân Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phạm Nguyễn Minh Châu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hoàng Huệ  Chi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Bích Diệp This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đỗ Hạnh Dung This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phùng Thị Đức This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hoàng Thu Giang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Hương Giang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phạm Thị Thu Giang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hoàng Thị Thu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Ngọc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Thị Nguyên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mai Hữu Hạnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Thị Thu  Hằng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ngô Thanh Hiền This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phạm Minh Hiền This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Thị Trung Hiếu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Vinh Hoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thu Hồng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đậu Thu Hương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lưu Thị Thùy Hương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Mai Hương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phan Lê Thanh Hương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tạ Thị Trầm Hương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thu Hương A This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thu Hương B This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Thị Huyền This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vũ Thị Thanh Huyền This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thuỳ Linh (A) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thùy Linh (B) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phạm Thị Mai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Kim Ngân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bùi Thị Nhung This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phạm Hồng Nhung This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Nam Phương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Lan Phương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Thị Phương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Thanh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Thị Thu Thảo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dương Thị Thanh Thủy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Thủy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vũ Thị Ngọc Thủy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bế Thị Tuyết This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thu  Trà This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ngô Thị  Thanh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Phương Thảo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần  Thùy Dương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hoàng Thị Thu Trang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên hệ:

Điện thoại: 84-4-3835 6800 (ext: 558, 556, 555)
Website: (Đang xây dựng...)
Địa điểm: (Tầng 3 - Nhà B)

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd