Khoa Tiếng Nhật

Các đơn vị

Website: http://khoatiengnhat.ftu.edu.vn/

1. Tên đơn vị: 

Tiếng Việt: Khoa Tiếng Nhật

Tiếng Anh: Faculty of Japanese

2. Link website của đơn vị:

http://khoatiengnhat.ftu.edu.vn

3. Lịch sử hình thành và phát triển:

1971: Thành lập Bộ môn tiếng Nhật

Là đơn vị đầu tiên đào tạo tiếng Nhật trình độ đại học tại Việt Nam

1972: Đào tạo tiếng Nhật được chia thành 2 hệ: hệ phiên dịch tiếng Nhật và hệ chuyên ngành

2005: Thành lập Khoa Tiếng Nhật

2006: Bắt đầu đào tạo Chuyên ngành Tiếng Nhật thương mại.

Đào tạo tiếng Nhật được chia thành 2 hệ: tiếng Nhật thương mại và tiếng Nhật chuyên ngành

4. Các thành tích, khen thưởng cấp trường và trên trường đã đạt được:

Kể từ khi được thành lập vào năm 1971 đến nay, Bộ môn tiếng Nhật - nay là Khoa Tiếng Nhật liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến của trường.

Năm 2000, đơn vị đã vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ.

5. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

 • TS Trần Sơn (1971- 1997)
 • TS Nguyễn Thị Bích Hà (1997 - 2010)
 • Nguyễn Văn Hảo (2010 - 2015)
 • Trần Thị Thu Thuỷ (2016 - Hiện nay)

6. Chức năng, nhiệm vụ hiện tại:

 1. Quản lý giảng viên, người lao động khác và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng; đề xuất với Hiệu trưởng về tổ chức bộ máy và nhân sự trong khoa; về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nhân sự trong khoa;
 2. Đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo; Xây dựng chương trình đào tạo, triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo các ngành, chuyên ngành đào tạo Tiếng Nhật cơ sở và Tiếng Nhật chuyên ngành; tham gia tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường;
 3. Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;
 4. Chủ trì và phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo, Khoa Sau đại học định kỳ rà soát, đánh giá và nghiên cứu đổi mới chương trình đào tạo; phối hợp với Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổ chức công tác khảo thí và kiểm định chất lượng;
 5. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu học tập do Hiệu trưởng giao; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;
 6. Chủ trì và phối hợp với Phòng Truyền thông và Quan hệ đối ngoại, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và các đơn vị có liên quan hỗ trợ sinh viên thực tập, tham quan doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động chuyên môn và hoạt động ngoại khóa; tổ chức các cuộc thi cho sinh viên;
 7. Chủ trì và phối hợp với Phòng Công tác Chính trị và sinh viên, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và các đơn vị có liên quan hỗ trợ chuyên môn cho các Câu lạc bộ sinh viên;
 8. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động tìm kiếm, khai thác, phát triển các cơ hội hợp tác với các đối tác ở trong và ngoài nước; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;
 9. Tổ chức các hoạt động tư vấn chính sách và tư vấn cho doanh nghiệp, đào tạo và bồi dưỡng kiến thức theo theo quy định của Trường;
 10. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;
 11. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc Khoa;
 12. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên trong khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý theo quy định của Trường.

7. Đặc điểm nổi bật:

Tại trường Đại học Ngoại thương hiện nay có khoảng 500 sinh viên đang học tiếng Nhật theo nhiều loại hình khác nhau. Đặc biệt, trong những năm gần đây, số lượng sinh viên chọn tiếng Nhật thương mại là chuyên môn của mình ngày càng có xu hướng tăng lên. Trong khi các trường đại học khác đào tạo tiếng Nhật theo định hướng phiên dịch, sư phạm, hoặc nghiên cứu thì Trường ĐHNT lại vượt trội trong đào tạo tiếng Nhật thương mại. Định hướng của Khoa Tiếng Nhật trường ĐHNT không chỉ là đào tạo sinh viên biết tiếng Nhật, mà đào tạo sinh viên có thể làm việc được bằng tiếng Nhật.

Khoa tiếng nhật Trường ĐHNT đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và Nhật Bản. Có thể tự hào khẳng định rằng sinh viên tiếng Nhật của ĐHNT được các nhà tuyển dụng rất quan tâm và đánh giá cao. Tỷ lệ tìm được việc làm của các em sau khi ra trường đạt gần như 100%.

8. Cơ cấu tổ chức hiện tại:

Khoa Tiếng Nhật gồm 3 Bộ môn:

 • Bộ môn Thực hành Tiếng
 • Bộ môn Lý thuyết tiếng
 • Bộ môn Tiếng Nhật kinh tế thương mại

Khoa Tiếng Nhật hiện có 11 giảng viên người Việt Nam (07 Tiến sỹ, 04 Thạc sỹ) đều đã qua đào tạo tại Nhật Bản và 04 giảng viên người Nhật giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, tâm huyết.

9. Danh sách tên, liên hệ (email và số điện thoại) của từng cán bộ, giảng viên trong đơn vị

STT

Họ và tên

Chức danh

Email

1

Trần Thị Thu Thuỷ

Trưởng Khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Bùi Thị Loan

Phó trưởng Khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Nguyễn Thị Xuân Tâm

Thư ký Khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Thị Thanh An

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Trần Thị Huệ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Nguyễn Thị Bích Huệ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Phạm Quang Hưng

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Hoàng Lê Thu Hương

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Đinh Thị Ngọc Quỳnh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Phạm Thị Phương Thảo

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Nguyễn Thanh Thùy

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Vũ Thị Thanh Trang

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Phòng 301, tầng 3, nhà B, số 91 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà nội

Điện thoại: 84-24- 38356800, ext 565

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!