Chứng nhận kiểm định chương trình đào tạo AUN-QA

Công khai

Dưới đây là các chương trình đào tạo của Trường Đại học Ngoại thương đã được kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA:

STT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀY CẤP HIỆU LỰC
1

Chương trình Chất lượng cao Kinh tế đối ngoại 

(Bachelor in International Business Economics)

18/02/2019 17/02/2024
2

Chương trình Chất lượng cao Kinh tế quốc tế 

(Bachelor in International Economics)

18/02/2019 17/02/2024
3

Chương trình Chất lượng cao Quản trị kinh doanh quốc tế 

(Bachelor in International Business Management)

18/02/2019 17/02/2024
4

Chương trình Chất lượng cao Ngân hàng và Tài chính quốc tế 

(Bachelor in Banking and International Finance)

18/02/2019 17/02/2024