Khoa Cơ bản

Các đơn vị

Website: http://khoacoban.ftu.edu.vn/

1. Tên đơn vị:

Tên tiếng Việt: Khoa Cơ bản

Tên tiếng Anh: Faculty of Basic Sciences

2. Link website của đơn vị: http://khoacoban.ftu.edu.vn

3. Lịch sử hình thành và phát triển:

Từ năm 1960 - 1988: Thuộc Bộ môn Nghiệp vụ- Trường Đại học Ngoại thương

Từ năm 1988- 2007: Khoa Cơ bản và Kinh tế cơ sở- Trường Đại học Ngoại thương

Từ năm 2007 đến nay: Khoa Cơ bản- Trường Đại học Ngoại thương

4. Các thành tích, khen thưởng cấp trường và trên trường đã đạt được

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2011-2012, 2017-2018

5. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ 

Từ năm 1980 - 1990: Thầy Phạm Ngọc Châu - Trưởng Khoa

Từ năm 1990- 2007:  PGS. TS Lê Thanh Cường - Trưởng Khoa

Từ năm 2007-2010: ThS Nguyễn Thị Toàn - Trưởng Khoa

Từ năm 2010 đến nay: TS Phùng Duy Quang - Trưởng Khoa

6. Chức năng, nhiệm vụ hiện tại

i) Quản lý giảng viên, người lao động khác và người học thuộc khoa theo phân cấp của hiệu trưởng;

ii) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của trường, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học; xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

iii) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

iv) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;

v) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa;

vi) Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường;

vii) Tổ chức tham dự các cuộc thi Olympic Toán- Tin, MOS, các cuộc thi thể dục thể thao.

7. Đặc điểm nổi bật 

- Giảng dạy toàn trường các môn Toán, Tin, GDTC

- Tổ chức tham dự các cuộc thi Olympic Toán- Tin, MOS, các cuộc thi thể dục thể thao đạt nhiều giải cao

8. Cơ cấu tổ chức hiện tại

*Ban chủ nhiệm Khoa

Trưởng Khoa

TS, GVC Phùng Duy Quang

Phó Trưởng Khoa

ThS, GVC Tô Thị Hải Yến

*Công đoàn Khoa

Chủ tịch

ThS, NCS Lâm Văn Sơn

Phó Chủ tịch

CN Nguyễn Chúc Mai

Ủy viên

ThS, NCS Võ Xuân Lộc

Ủy viên

ThS Nguyễn Quang Huy

*Chi đoàn

Bí thư

ThS, NCS Võ Xuân Lộc

*Khoa gồm 3 Bộ môn trực thuộc:

Bộ môn Toán

1

TS, GVC Phùng Duy Quang

Phụ trách Bộ môn

2

TS Nguyễn Văn Minh

Giảng viên

3

TS, GVC Vương Thị Thảo Bình

Giảng viên

4

TS Hà Thị Thu Hiền

Giảng viên

5

TS Tống Lan Anh

Giảng viên (Đi học NN)

6

TS Nguyễn Thu Hương

Giảng viên (Đi học NN)

7

TS Nguyễn Dương Nguyễn

Giảng viên

8

ThS, NCS Lâm Văn Sơn

Giảng viên

9

ThS, NCS Phan Thị Hương

Giảng viên

10

ThS, NCS Vũ Thị Hương Sắc

Giảng viên

11

ThS, NCS Phạm Ngọc Mai

Giảng viên

12

ThS, NCS Nguyễn Đức Hiếu

Giảng viên (Đi học NN)

13

ThS Nguyễn Trung Chính

Giảng viên (Nghỉ không lương)

Bộ môn Tin

14

ThS, GVC Tô Thị Hải Yến

Trưởng bộ môn

15

ThS, GVC Trần Phương Chi

Giảng viên

16

ThS Lê Thanh Nguyệt

Giảng viên

17

ThS, NCS Trần Thị Thu Ngân

Giảng viên

18

ThS, NCS Đoàn Quang Hưng

Giảng viên (Đi học NN)

19

ThS Phạm Hoàng Anh

Giảng viên (Nghỉ không lương)

Bộ môn GDTC

20

ThS Nguyễn Thị Phương

Trưởng bộ môn

21

ThS Nguyễn Bảo Long

Giảng viên

22

ThS Nguyễn Quang Huy

Giảng viên

23

ThS, NCS Võ Xuân Lộc

Giảng viên

24

ThS Thang Văn Minh

Giảng viên

Thư ký Khoa

25

CN Nguyễn Chúc Mai

Cán bộ hành chính

9. Danh sách tên, liên hệ (email và số điện thoại) của từng cán bộ, giảng viên trong đơn vị (làm thành bảng chia dòng, cột)

Stt

Họ đệm

Tên

Email

1

Phùng Duy 

Quang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Tô Thị Hải 

Yến

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Nguyễn Chúc

Mai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Phạm Hoàng

Anh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Tống Lan 

Anh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Vương Thảo 

Bình

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Trần Phương 

Chi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Nguyễn Trung 

Chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Hà Thị Thu

Hiền

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Nguyễn Đức 

Hiếu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Đoàn Quang 

Hưng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Nguyễn Thu 

Hương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Phan Thị 

Hương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Nguyễn Quang  

Huy

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Nguyễn Bảo 

Long

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

Võ Xuân 

Lộc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

Phạm Ngọc

Mai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

Nguyễn Văn 

Minh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

Thang Văn

Minh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20

Trần Thị Thu 

Ngân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

Nguyễn Dương 

Nguyễn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22

Lê Thanh 

Nguyệt

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

23

Nguyễn Thị 

Phương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

24

Vũ Thị Hương  

Sắc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

25

Lâm Văn 

Sơn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. Thông tin liên hệ:

Địa điểm văn phòng: Phòng B201, Trường Đại học Ngoại thương

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd