Tập huấn các quy định, quy chế của Nhà trường cho các viên chức tập sự, viên chức mới tiếp nhận năm 2019, 2020

Tin tức khác

Ngày 22/10/2020, Trường ĐHNT đã tổ chức tập huấn các quy định, quy chế của Nhà trường cho các viên chức tập sự, viên chức mới tiếp nhận năm 2019, 2020.

Tham gia giảng dạy tại các buổi tập huấn có: PGS, TS Đào Ngọc Tiến - Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng TCHC, ThS. Trần Đắc Lộc - Phó trưởng phòng QLĐT, TS. Bùi Liên Hà - PTP PTP CTCT&SV, ThS. Bùi Ngọc Dũng - Trưởng phòng QTTB, PGS, TS Vũ Hoàng Nam - Trưởng phòng QLKH, TS. Nguyễn Thế Anh - Phó giám đốc TT KT&ĐBCL, TS. Nguyễn Văn Cảnh - Phó trưởng Khoa SĐH, PGS, TS Hồ Thúy Ngọc - Trưởng Khoa ĐTQT, PGS, TS Hoàng Xuân Bình - Trưởng Khoa ĐTTT&PTNN, ThS. Đào Thị Thu Hà - PTP PTP HTQT.


Tại buổi tập huấn, các viên chức tập sự, viên chức mới tiếp nhận năm 2019, 2020 đã được phổ biến về các Quy định, Quy chế của Nhà trường phục vụ công tác chung gồm: Quy định về tuyển dụng và ký kết Hợp đồng làm việc, Quy định về đi nước ngoài với cán bộ, giảng viên, Quy định về chế độ làm việc đối với cán bộ, giảng viên, Quy định về nghỉ không hưởng lương, Quy chế thực hiện dân chủ trong Trường ĐHNT, Quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, Quy định về công tác quản lý đào tạo và sinh viên, Quy định về đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy, Quy định về công tác sinh viên, Quy định về đảm bảo chất lượng bên trong, Quy trình tổ chức thi kết thúc học phần trình độ đại học hệ chính quy, Quy định về tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ, Quy định về công tác quan hệ quốc tế, Quy định về quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ, Quy định về quản lý và sử dụng tài sản của Nhà trường, Quy định về tuyển sinh và đào tạo quốc tế, Quy định về tuyển sinh và đào tạo tại chức, đào tạo từ xa.