Sidebar

Magazine menu

28
Wed, Sep
27 Bài viết mới

Khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo

Tiếp nối thành công của chương trình nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho cán bộ, viên chức quản lý nhà trường (FTU Actnovation Camp) vào tháng 6/2022, trong 2 ngày 07 và 08/09/2022, Cơ sở II tại TP. HCM đã phối hợp với Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo (FIIS) tổ chức khóa huấn luyện đặc biệt “Doanh nhân thế hệ Z - Nhà lãnh đạo trong thế giới VUCA” (EZ Impact Bootcamp) nhằm nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho các thủ lĩnh trẻ đến từ các Câu lạc bộ tại Cơ sở II TP. HCM.

Trong 2 ngày 09/08 và 10/08/2022, Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo đã tổ chức chương trình đào tạo chuyên gia nguồn “Nhà tiên phong hỗ trợ kinh doanh toàn cầu TOT - The Global Inspioneer”, với sự hỗ trợ và đồng hành từ Tổ chức Hợp tác Phát triển CHLB Đức (GIZ) và Cục phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (AED) nhằm mục đích nâng cao năng lực, kiến thức và kỹ năng cho các lãnh đạo/quản lý của các tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ thương mại quốc tế (BDS), từ đó họ có thể phát triển và cung cấp ngày càng tốt hơn về các dịch vụ hỗ trợ và thúc đẩy các doanh nghiệp xuất khẩu trong hành trình vươn ra thị trường quốc tế theo phương thức mới và trong bối cảnh mới.

More Articles ...