TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG - MỘT TRONG NHỮNG ĐƠN VỊ TIÊN PHONG THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP CHO GIỚI TRẺ VIỆT NAM

Khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo

Trường Đại học Ngoại thương vốn được biết đến là một môi trường năng động, sáng tạo, kết nối nhiều hoạt động mang tính quốc tế, luôn khuyến khích tinh thần sáng tạo và khởi nghiệp ở sinh viên.

Bắt đầu từ năm 2017, Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo FIIS đã thành lập được các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, trở thành mái nhà chung kết nối với các trường đại học đối tác trong khu vực và trên thế giới, các mạng lưới cố vấn Khởi nghiệp, các quỹ đầu tư và các nhà doanh nghiệp với định hướng mọi hoạt động của Trung tâm và trường Đại học Ngoại thương đều gắn với liên kết quốc tế.
Tổng kết giai đoạn 1 Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” được Thủ tướng phê duyệt, theo Ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và công tác học sinh - sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo: ‘Chúng tôi hết sức vui mừng khi các nhiệm vụ, giải pháp do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ tạo tại các trường Đại học thì có thể nói là Trường ĐH Ngoại thương đã thực hiện rất bài bản và đạt hiệu quả cao với nhiều hoạt động sôi động đã tạo ra trào lưu khởi nghiệp đối với sinh viên toàn quốc’
PGS, TS Lê Thị Thu Hà - Giám đốc Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo (FIIS) chia sẻ: “Ở bất kỳ đối nhóm khởi nghiệp nào, trong quá trình từ hình thành ý tưởng cho đến triển khai thực tế, một tổ chức trung gian có thể hỗ trợ, tư vấn và đồng hành luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng. Với định hướng đó, trung tâm FIIS đã và đang tập trung vào công tác nâng cao năng lực cho đội ngũ sáng lập của các chương trình và dự án khởi nghiệp với đầy đủ các kiến thức, kỹ năng, được kết nối tới các nguồn lực.”


Bên cạnh các dự án đã gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo như Chương trình ươm tạo khởi nghiệp SIP100, Chương trình Tiền Ươm tạo - Startup Station, FTUer to FTUer, chương trình phát triển tinh thần và năng lực khởi nghiệp sáng tạo xã hội của doanh nhân thế hệ Z (EZ), Sáng tạo kinh doanh xã hội (SBC), chương trình tăng tốc kinh doanh cho doanh nghiệp phát triển thị trường quốc tế Runway…. từ năm 2021, Trung tâm FIIS đã phối hợp với trường ĐH HEC Montreal Canada đào tạo 62 cố vấn khởi nghiệp trên toàn quốc, trong đó 27 cố vấn đã được cấp chứng chỉ toàn cầu. Số lượng các dự án khởi nghiệp sáng tạo kinh doanh xã hội tham gia cuộc thi toàn cầu SBC năm 2021 cũng đạt nhiều nhất trên toàn thế giới. Điều này cũng chứng tỏ vai trò quan trọng của trường Đại học Ngoại thương, Trung tâm FIIS với vai trò là đơn vị quản lý SBC Hub tại Việt Nam và khu vực.
Với những thành tựu đã đạt được, Trường Đại học Ngoại thương và Trung tâm FIIS đã trở thành một trong những địa chỉ tiên phong trong lĩnh vực khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo, tạo được trào lưu cho học sinh, sinh viên và giới trẻ Việt Nam thông qua những dự án sôi động, hiệu quả, tích cực hưởng ứng đề án hỗ trợ học sinh - sinh viên khởi nghiệp của Thủ tướng - Chính phủ.
Trường Đại học Ngoại thương đặt mục tiêu đến năm 2030 là trở thành đại học đổi mới sáng tạo, phát triển theo định hướng khai phóng, gắn liền với thực tiễn, đồng thời tiếp tục giữ vững vai trò đi đầu trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia.

Link video