Đối thoại “Xây dựng và hoàn thiện môi trường công tác tại Cơ sở II”

Tin tức khác
Từ ngày 08/11 đến ngày 11/11/2021, Cơ sở II TP. HCM đã tổ chức các buổi đối thoại “Xây dựng và hoàn thiện môi trường công tác tại Cơ sở II”.
Chuỗi sự kiện đã diễn ra trong không khí trao đổi thẳng thắn, dân chủ, góp phần định hướng môi trường làm việc cởi mở, thân thiện, tôn trọng sự đa dạng, khác biệt và phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo của từng viên chức tại Cơ sở II.
 
Trên cơ sở tình hình thực tế tại đơn vị, các viên chức đã đưa ra các đề xuất tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại TP. HCM, để từ đó các đơn vị có thể phát huy tối đa hiệu quả trong công tác và giảng dạy.
 
Ban Giám đốc, Thường trực Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II đã tập trung lắng nghe và phản hồi ý kiến đóng góp của các viên chức; khích lệ, động viên viên chức phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, đoàn kết cùng nhau xây dựng và hoàn thiện môi trường làm việc tại Cơ sở II TP. HCM.