Trường ĐH Ngoại thương xây dựng thành công bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài đầu tiên ở Việt Nam

Tin tức khác

Cùng với xu thế quốc tế hoá trong giáo dục đại học, ngày càng nhiều trường đại học Việt Nam thực hiện các chương trình liên kết đào tạo với các trường đại học uy tín của nước ngoài.

Tuy nhiên, các tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo của các chương trình liên kết quốc tế chưa được lượng hóa cụ thể, chưa tính đến các giá trị gia tăng cho nhà trường như giá trị về mặt chương trình, lan tỏa thương hiệu.
Xuất phát từ thực tế đó, vừa qua, Trường ĐH Ngoại thương đã xây dựng thành công bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài đầu tiên ở Việt Nam. Đây là sản phẩm thực tiễn của một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của Nhà trường.
Đây cũng là lần đầu tiên ở Việt Nam, việc đánh giá chất lượng các chương trình liên kết với nước ngoài được lượng hóa thành bộ chỉ tiêu với 6 tiêu chí cụ thể và trọng số được tính trên thang điểm 100.
Các tiêu chí bao gồm: Chất lượng của chương trình; Giá trị gia tăng đối với chất lượng cán bộ, giảng viên của nhà trường; Hiệu quả về tài chính; Giá trị gia tăng cho cơ sở vật chất; Giá trị gia tăng cho chương trình trong nước; Giá trị gia tăng cho thương hiệu của nhà trường.
PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: "Thông qua việc áp dụng thí điểm bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài là sản phẩm đề tài nghiên cứu cấp cơ sở của nhóm nghiên cứu trực thuộc trường, chúng tôi mong muốn sẽ có được một trong những căn cứ quan trọng để nhà trường điều chỉnh các chương trình quốc tế của trường, nhân rộng mô hình các chương trình đang hoạt động tốt nhằm mang lại trải nghiệm học tập tốt nhất cho người học cũng như mạnh dạn dừng các chương trình hiện không còn hiệu quả".
Hội đồng đánh giá hiệu quả các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài của trường ĐH Ngoại thương đã được thành lập và họp rà soát hiệu quả lần lượt toàn bộ 20 chương trình của nhà trường. Cho tới nay 5 chương trình đã được hội đồng thống nhất chấm dứt hoạt động do không còn hiệu quả.
Chi tiết xem tại: Link