Sidebar

Magazine menu

08
Wed, Feb

Dự thảo chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

Đào tạo Sau đại học

Trường ĐH Ngoại thương công bố dự thảo chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và xin ý kiến đóng góp từ cán bộ quản lý, các nhà khoa học, giảng viên, nhà tuyển dụng,... để hoàn thiện trước khi ban hành chính thức.

 

Chi tiết tham khảo tại đây.